انتخاب گیاهان برای منظر

انتخاب گیاهان برای منظر

انتخاب گیاهان برای منظر

فایل ورد با کیفیت عالی

تعداد صفحات 32

شامل تصاویر و توضیحات

با قابلیت ویرایش

مناسب جهت استفاده در مبانی نظری کارهای پژوهشی

-------------------------

1          انتخاب گیاهان برای منظر 2

1-1       نيازهاي اكولوژيك        4

1-2       نيازهاي مكاني           4

1-3       راهنماي انتخاب گياهان   6

1-4       طبقه بندي گياهان براساس كاربرد آ نها: 7

1-4-1    گياهان مناسب براي حاشيه ي بزرگ راه            7

1-4-2    گياهان مناسب براي حاشيه ي خيابان   9

1-4-3    گياهان مناسب براي پرچين            13

1-4-4    گياهان مناسب كاشت در چمن          14

1-4-5    گياهان مناسب براي ايجاد پوشش       17

1-4-6    گياهان سايه گستر        19

1-4-7    گياهان مناسب براي مناطق داراي آلودگي هوا        21

1-4-8    گياهان مناسب براي اراضي شيب دار   25

1-4-9    گياهان مناسب براي بادشكن           27

1-4-10   گياهان مناسب براي استفاده هاي خاص 28